מוגן: קורס מדריכי התעמלות במים – סרטוני הדרכה

SHALLOW WATER BASIC MOVEMENTS ON LAND MUSHI HARUSH

SHALLOW WATER BASIC MOVEMENTS IN THE WATER