הצהרת בריאות

תקנון והצהרת בריאות למשתתף בפעילות של המרכז להתעמלות במים

ידוע לי כי התוכנית ותרגילי ההתעמלות במים כרוכים במאמץ גופני ולכן מצהיר/ה אני ומאשר/ת בזאת כי מצבי הגופני מאפשר לי ליטול חלק בפעילות זו,וכי אין לי כול בעיה בריאותית. כמו כן אני מתחייב/ת לידע את המדריכה מיד בכול עת שארגיש קושי פיזי. השתתפותי בפעילות זו היא מרצוני ואני מקבל על עצמי את כול האחריות והסיכונים וכול המשתמע מכך.

דמי ביטול לכנס:

עד ל 14/5/2020- יוחזר מלוא הסכום.
ב 22/5/20 חיוב של 150 ש”ח.
ביום הכנס לא ניתן לקבל החזר