מבחר כתבות וראיונות על המרכז להתעמלות במים של מושי חרוש בטלוויזה ובעיתונות

מושי חרוש בתכנית הבוקר ערוץ 2

מראאינים את מושי חרוש לתוכנית הבוקר של ערוץ 2...

מושי חרוש תכנית בקר ערוץ 10

מושי חרוש מרואיינת לתוכנית הבוקר של ערוץ 10...

מושי חרוש בתכנית של גדעון רייכר – למבוגרים בלבד!

גדעון רייכר מראיין את מושי חרוש על התעמלות מים בתוכנית "למבוגרים בלבד!"...